Wat is inhalen?

Geen idee wat het is?

Inhalen in het verkeer is een bewuste handeling van het rijgedrag, waarbij een bestuurder ervoor kiest om een ander voertuig te passeren.

Let op: Meestal gebeurt dit aan de linkerzijde van het voertuig, maar er zijn enkele situaties waarin rechts inhalen is toegestaan. Laten we dieper ingaan op deze speciale rechts inhaal actie, de regels eromheen en de omstandigheden waarin het plaatsvindt.

Wanneer mag je inhalen?

Let op!

Allereerst, laten we de basisregels van inhalen bespreken. Wanneer een bestuurder een ander voertuig wil passeren oftewel er langsrijden, moet dit veilig gebeuren en zonder het andere verkeer in gevaar te brengen. Dit betekent dat de bestuurder voldoende ruimte moet hebben om in te halen en moet anticiperen op mogelijke reacties van andere weggebruikers tijdens de inhaalmanoeuvre.

Wat zijn de basisregels van inhalen?

Normaal gesproken gebeurt inhalen aan de linkerzijde, omdat de meeste landen een regel hebben die voorschrijft dat voertuigen aan de rechterkant van de weg moeten rijden. Dit houdt in dat inhalen via de rechterzijde over het algemeen verboden is. Deze regel is bedoeld om de veiligheid op de weg te waarborgen en verwarring tussen weggebruikers te voorkomen. 

Echter, er zijn enkele uitzonderingen op deze regel waarbij rechts inhalen is toegestaan. Laten we deze situaties eens nader bekijken:

Rechts inhalen tijdens een file:

Rechts inhalen tijdens file

Wanneer het verkeer tot stilstand komt, zoals in het geval van een file, is het toegestaan om zowel links als rechts in te halen. Dit helpt om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en opstoppingen te verminderen.

Rechts inhalen op of voor een rotonde:

Rotonde rechts inhalen

Sommige rotondes hebben meerdere rijstroken, waardoor het mogelijk is om verkeer aan de rechterkant in te halen. Dit geldt zowel bij het benaderen van een rotonde als tijdens het rijden erop.

Download app gratis

Volg een van onze cursussen

Slaag in één keer met ons indrukwekkende 97% slagingspercentage. 25.000+ succesvolle kandidaten. Jouw rijbewijs, jouw succesverhaal, begint hier!

Rechts inhalen bij uitvoegen:

Uitvoegen rechts inhalen

Bij het verlaten van een autosnelweg of autoweg via een uitvoegstrook is het toegestaan om verkeer aan de rechterkant in te halen, indien de situatie dit vereist.

Rechts inhalen bij invoegen:

Invoegen rechts inhalen

Tijdens het invoegen op een snelweg of autoweg, wanneer er sprake is van blokmarkeringen tussen voertuigen, is het toegestaan om aan de rechterkant in te halen.

Rechts inhalen van een tram:

Rechts inhalen tram

Aangezien trams op hun eigen trambaan rijden, is het toegestaan om ze via de rechterkant in te halen. Let op: doe dit nooit vlak voor een zebrapad of wanneer passagiers uitstappen op de rijbaan!

Theorie klas

Volg een van onze cursussen

Slaag in één keer met ons indrukwekkende 97% slagingspercentage. 25.000+ succesvolle kandidaten. Jouw rijbewijs, jouw succesverhaal, begint hier!

Een handig ezelsbruggetje voor rechts inhalen:

Rechts inhalen alleen bij FRUIT

Een handig ezelsbruggetje om te onthouden wanneer rechts inhalen is toegestaan, is het woord FRUIT: 

F staat voor file 

R staat voor rotonde 

U staat voor uitvoegen 

I staat voor invoegen 

T staat voor tram 

Belangrijk om op te merken is dat als jij ergens van rechts mag inhalen, andere bestuurders dat ook mogen. 

Het is verder ook belangrijk op te merken dat rechts inhalen alleen is toegestaan in specifieke situaties en onder bepaalde voorwaarden. Het is geen standaardpraktijk en moet met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd. Bovendien gelden de algemene regels van veilig rijgedrag altijd, ongeacht of men links of rechts inhaalt. 

Samenvatting: wanneer rechts inhalen?

In conclusie, hoewel inhalen aan de linkerzijde de norm is, zijn er bepaalde omstandigheden waarin rechts inhalen is toegestaan volgens de verkeersregels. Deze uitzonderingen zijn bedoeld om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de veiligheid op de weg te waarborgen. Het is echter essentieel dat bestuurders zich bewust zijn van deze regels en deze alleen toepassen wanneer dat passend en veilig is.