Voorrang videos

 
Gelijkwaardig kruispunt​

– Nader het kruispunt met aangepaste snelheid, zodat je geen noodstop moet maken wanneer blijkt dat je voorrang moet geven.
– Hou bij het vertragen het achteropkomend verkeer via de spiegels in het oog.
– Zorg ervoor, naarmate je het kruispunt nadert, dat je een goed overzicht hebt over het hele kruispunt en de daarop uitkomende wegen.
– Verleen voorrang aan het verkeer dat van rechts komt.

 

 
Voorrangskruispunt​
 

Indien je op een voorrangskruispunt rijdt, dan moet jij voorrang krijgen van alle andere bestuurders. Dit houdt dus ook in dat een tram jou voorrang moet verlenen. Heb je bij een kruispunt te maken met een zebrapad, dan dien je de voetgangers wel voorrang te verlenen. (Dit is ook geen bestuurder)

 
Voorrang tram bij een voorrangskruispunt
 

Als een kruispunt wordt geregeld door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens, dan dient de tram zich hier aan te houden. Heeft een tram dus haaientanden, dan moet de tram voorrang verlenen op het overige verkeer.

 
 
Voorrang met een tram
 

Een tram heeft op een kruispunt waar de voorrang niet geregeld wordt door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens, altijd voorrang op alle weggebruikers. Dus ook op voetgangers! Het maakt niet uit of de tram van rechts of van links komt. Indien een kruispunt wel wordt geregeld door lichten, borden of tekens, dan dient de tram hier zich wel aan te houden.

Afbuigende tram​

Een tram heeft op een kruispunt waar de voorrang niet geregeld wordt door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens, altijd voorrang op alle weggebruikers. Het maakt niet uit of de tram van rechts of van links komt. Indien een kruispunt wel wordt geregeld door lichten, borden of tekens, dan dient de tram zich hier aan te houden. Indien een kruispunt wel wordt geregeld door lichten, borden of tekens, dan dient de tram hier zich wel aan te houden.

 
Voorrang bij verkeer van rechts​

De voorrangsregel ‘rechts gaat voor’ geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers en bromfietsers. Een gelijkwaardige kruising, is een kruising waar de voorrang niet apart geregeld is door bijvoorbeeld verkeerslichten, verkeersborden of haaientanden. Rijd je op een gelijkwaardige kruising, dan moet je voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen.

blankimg